Izba Komornicza
we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 56e/u1
53-333 Wrocław

Biuro czynne:
pn - pt od 8.00 do 15.30

*****

Rzecznik Prasowy
Tomasz Kinastowski
+48 512-777-075
rzecznik.wroclaw@komornik.pl

*****

Dyżury członków
Rady Izby Komorniczej:
w każdy 2 czwartek miesiąca
od 10.00 do 14.00
za wyjątkiem lipca i sierpnia

*****

Dodatkowe informacje:
Biuro Izby Komorniczej we Wrocławiu nie jest upoważnione do świadczenia pomocy prawnej.
Nie może w szczególności udzielać porad prawnych, odpowiadać na pytania prawne, dokonywać interpretacji przepisów prawa.

*****

Bezpłatna Infolinia Komorniczą dla każdego, kto chciałby zasięgnąć porady lub informacji w sprawie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych dostępna w każdy wtorek, w godzinach 9-15, pod numerem telefonu: (22) 299 87 77.
 2010-10-12 

USTAWA o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z dnia 19 października 2007 r.)
Załączniki: 1.


 2010-10-12 

USTAWA o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej(Dz. U. z 17 maja 2005 r., Nr 86, poz. 732)
Załączniki: 1.


 2010-10-12 

Kodeks Postepowania Cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.)
Załączniki: 1.


 2010-10-12 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by...
Załączniki: 1.


 2010-10-12 

Kodeks Etyki Zawodowej Komornika

Uchwała Krajowej Rady Komorniczej nr 53 z dnia 18 listopada 1999 r.ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 678/IV z dnia 30 czerwca 2010 r.
Załączniki: 1.


 2010-09-17 

USTAWA o komornikach sądowych i egzekucji

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji tekst jednolity: Dz. U. z dnia 19.09.2006 r. Nr 167, poz. 1191, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288 (TK), Nr 85, poz. 571 (TK) i Nr 112, poz. 769, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 81, poz. 687 (TK), Nr 105, poz. 879 (TK), Nr 223, poz. 1777 - od 01.01.2010 r., z 2010 r. Nr 40, poz. 228 - od 17.06.2010 r., Nr 155, poz. 1038 - od 09.09.2010 r.
Załączniki: 1.